DELPHIA ESCAPE 800 S  

Příručka uživatele malého plavidla

malé plavidlo s vlastním strojním pohonem ev.č.: 401 509 P

výrobce:    DELPHIA 800, PL

délka:       8 m

šířka:       2,90 m

nejvyšší přípustný ponor:   55 cm

podjezdová výška: 2,70 m

výtlak: 3,20 t

max. počet osob: 6

motor: přívěsný, zážehový Honda 40 HP

Startování – obdobné jako u automobilu zapalovacím klíčkem. Řadící páku nastavte tak, aby bylo vyřazeno a netočila se vrtule.

Zastavení chodu motoru – otočte zapalovací klíček do polohy STOP

 

Startér spotřebovává značné množství elektrického proudu. Proto nestartujte na jeden pokus déle než 5 sekund. Pokud motor v průběhu 5 sekund nenaskočí, před dalším pokusem o nastartování pomocí startéru počkejte alespoň 10 sekund.

Pokud motor běží, neotáčejte nikdy   klíčkem do polohy „START“.

Během plavby je třeba sledovat kontrolku tlaku oleje. Pokud je v motoru nízká hladina oleje a nebo vznikne-li závada v mazací soustavě, zhasne kontrolka tlaku oleje a rozezní se bzučák. Jestliže teplota sloupá nad stanovenou mez, je nutné zvolnit tempo.

 

 

Řízení a řazení:

Mezi základní prvky řízení plavidla patři kormidlo (určuje směr plavby) a rychlostní páka (ovládá otáčky motoru a tedy rychlost plavby a směr plavby, myšleno vpřed a vzad). Při řízení je třeba se vyvarovat zejména náhlé změny chodu (vpřed / vzad ).

 

Dokormidlovací zařízení usnadňuje ovládání plavidla, hlavně při přistávání v komorách

Dokormidlovací zařízení používejte v provozu max. 20 sek. ( hrozí poškození )

Pohonné hmoty jsou v dostatečném množství, aby vydržely po celou dobu pronájmu. Nalévací otvor pro pitnou vodu je na přídi, vodu doplníte pomocí hadice uložené pod víkem v kokpitu. Vodu doplňujete až začne vytékat přepadovým otvorem na přídi. Odpadová voda se shromažďuje v centrální fekální nádrže. Otvor na odčerpání fekálií pumpou je umístěn na pravém boku lodě. Informační ukazatel o stavu nádrže je na přístrojové desce.

 

Zaplavení plavidla

Vzhledem ke své konstrukci je plavidlo stabilní a riziko zaplavení je minimální. Pro zachování maximální bezpečnosti je na nejnižším místě zabudováno elektrické a manuální čerpadlo s ovládáním za sedačkou kormidelníka pro odčerpávání vody z dnových prostor. Pokud vůdce plavidla zjistí, že plavidlo nabírá vodu musí neprodleně zamířit ke břehu a v rámci možností bezpečně přistát.

Elektrické soustavy – riziko požáru, výbuchu nebo úrazu el. proudem

Plavidlo disponuje rozvodem 230V, pokud je připojena loď na břehovou přípojku je možné využívat vybavení kuchyně jako mikrovlnou troubu, bojler na ohřev teplé vody a dobíjení baterií. Lednice, rádio, televize s DVD a WC jsou na 12 V. Veškeré el. spotřebiče jsou zapojeny dle výrobních schémat a mají funkční pojistky sdružené v pojistkové skříňce. Pokud s lodí budete stát delší čas (více jak jeden den) omezte spotřebu na minimum. Pokud je v přístavišti zdroj 230 V, je možné loď na tento zdroj připojit břehovou přípojkou. Zásuvka je na levém boku plavidla.

Před odplutím nezapomeňte odpojit kabel nejdříve od břehové přípojky.